Zastrzeżenia

TA WITRYNA JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

INFORMACJE KONTAKTOWE:

Hyundai Heavy Industries Europe.
Vossendaal 11
2440 Geel
Belgia
Telefon: +32-14562200
Faks: +32-14563405
E-mail: info@hyundai.eu
RPR: Turnhout
VAT: BE 0454 495 082

Odwiedzając tę witrynę i korzystając z niej, akceptujesz następujące ogólne warunki.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zawartość tej witryny, w tym znaki towarowe, logotypy, rysunki, dane, nazwy produktów i firm, teksty, zdjęcia itp. są chronione prawami własności intelektualnej należą do Hyundai Heavy Industries Co.Ltd.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje podane w tej witrynie mają charakter ogólny. Nie są dostosowane do osobistych lub konkretnych okoliczności i dlatego nie mogą być traktowane jako porady osobiste, zawodowe lub prawne dla użytkownika.

Hyundai Heavy Industries dokłada wszelkich starań, aby udostępniane informacje były kompletne, poprawne, dokładne i aktualne. Jednak pomimo tych starań w podawanych informacjach mogą wystąpić nieścisłości. Jeśli podane informacje zawierają nieścisłości lub jeśli konkretne informacje są niedostępne w witrynie lub za jej pośrednictwem, Hyundai Heavy Industries dołoży wszelkich starań, aby to naprawić tak szybko, jak to będzie możliwe.

Hyundai Heavy Industries nie może być obciążana odpowiedzialnością w związku z bezpośrednimi lub pośrednimi szkodami powstałymi na skutek używania informacji z tej witryny. Jeśli użytkownik dostrzeże jakiekolwiek nieścisłości w informacjach podawanych w tej witrynie, powinien skontaktować się z działem marketingu firmy Hyundai Heavy Industries Europe.

Zawartości witryny (w tym łącza) może być dostosowywana, zmieniana lub poszerzana w dowolnym czasie i bez powiadomienia ani uprzedzenia. Hyundai Heavy Industries nie gwarantuje płynnego działania witryny i nie może być obciążana jakąkolwiek odpowiedzialnością z tytułu słabego działania lub niedostępności witryny lub z tytułu jakichkolwiek szkód, bezpośrednich lub pośrednich, które mogą wystąpić w związku z otwieraniem lub korzystaniem z witryny.

W żadnym wypadku firma Hyundai Heavy Industries nie może być też obciążana odpowiedzialnością, bezpośrednią lub pośrednią, w konkretnym przypadku ani w inny sposób wobec kogokolwiek z tytułu jakiejkolwiek szkody, którą można powiązać z tą witryną lub inną, w szczególności w związku z łączami lub hiperłączami, w tym między innymi z jakąkolwiek stratą, przerwą w pracy, uszkodzeniem programów użytkownika lub innych danych w systemie komputerowym, sprzętu, oprogramowania czy innym zdarzeniem.

Witryna może zawierać hiperłącza do witryn lub stron innych podmiotów lub odnosić się do nich pośrednio. Umieszczenie łączy w tej witrynie lub na tych stronach w żaden sposób nie oznacza domniemanej akceptacji wskazywanych treści. Hyundai Heavy Industries wyraźnie oświadcza, że nie ma wpływu na zawartość lub funkcje takich witryn i nie może być obciążana odpowiedzialnością za treści lub funkcje ani za szkody wynikające z korzystania z nich.

PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Ta witryna podlega prawu belgijskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd dystryktu Antwerpia.

ZASADY ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI

Hyundai Heavy Industries uważa, że prywatność użytkownika jest ważna. Większość informacji w tej witrynie jest dostępna bez konieczności podawania przez użytkownika informacji osobowych, ale użytkownik może być poproszony o podanie pewnych danych osobowych. Takie informacje będą używane wyłącznie do zapewnienia lepszej obsługi. (np. w celu umieszczenia bazie danych klientów, których informujemy o naszej działalności itp.). Użytkownik może bezpłatnie i na żądanie może zabronić używania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W tej sprawie użytkownik powinien skontaktować się z firmą Hyundai Heavy Industries Europe pocztą tradycyjną lub pocztą e-mail. Dane osobowe użytkownika nigdy nie zostaną przekazane jakiejkolwiek stronie trzeciej (gdyby coś takiego miało się zdarzyć, użytkownik otrzyma powiadomienie).

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych z 8 grudnia 1992 roku użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i korygowania ich. Za poświadczeniem tożsamości (kopia dowodu osobistego) użytkownik może na pisemny, opatrzony datą i podpisany wniosek do firmy Hyundai heavy Industries Europe, otrzymać bezpłatnie pisemny wyciąg ze swoich danych osobowych. W razie potrzeby użytkownik może też poprosić o skorygowania wszelkich nieścisłych, niekompletnych lub nieistotnych danych.

Firma Hyundai Heavy Industries może gromadzić anonimowe lub agregowane dane, takie jak typ przeglądarki, adres IP lub używany system operacyjny, bądź nazwa domeny witryny, z której użytkownik trafił do naszej witryny lub do której trafił z naszej witryny, w celu zapewnienia optymalnego działania naszej witryny wszystkim użytkownikom.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, na dysku twardym jego komputera mogą zostać umieszczone pliki cookie. Ma to na celu wyłącznie dostosowanie naszej witryny do potrzeb użytkownika powracającego na naszą witrynę. Te niewielkie pliki o nazwie cookie nie służą do ustalenia zwyczajów przeglądania innych witryn przez gościa. Przeglądarka internetowa daje użytkownikowi możliwość wyłączenia tych plików cookie, wyświetlania ostrzeżenia, gdy plik cookie zostanie zainstalowany na dysku lub usunięcia plików cookie z dysku twardego. W tym celu należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej.