Hi-MATE

System zdalnego zarządzania Hi-MATE

Hi-MATE, nowy system zdalnego zarządzania opracowany przez Hyundai wykorzystuje satelitarną technologię GPS, aby zapewnić najwyższy poziom serwisu i wsparcia produktów do Twoich koparek i ładowarek. System Hi-MATE umożliwia użytkownikom zdalną ocenę wydajności maszyny, dostęp do informacji diagnostycznych i kontrolę położenia maszyn, a wszystko za dotknięciem jednego przycisku.

JAKIE KORZYŚCI OFERUJE SYSTEM Hi-MATE TWOJEJ FIRMIE?

Dostarcza Ci wyczerpujące informacje dotyczące położenia sprzętu oraz jego działania.

 • Zarchiwizowana historia działania
 • Informacje w czasie rzeczywistym na temat alarmów
 • Zapobieganie kradzieży
 • Zarządzanie paliwem
 • Raport wydajności urządzeń

Logo Hyundai Hi-Mate

Hi-MATE – ODDAJEMY MOC W TWOJE RĘCE

Informacje dotyczące położenia

Za pośrednictwem satelitarnej technologii GPS dostępne są aktualne informacje na temat położenia maszyny, w tym szerokość i długość geograficzna, kraj i region. Jeśli maszyna jest przenoszona z jednej lokalizacji do innej, użytkownik może śledzić jej położenie, klikając menu „Jazda maszyną”.

Raport dzienny

Szczegółowe informacje na temat dziennych operacji maszyny są dostępne w sekcji raportu dziennego. Ten raport zawiera: czas pracy, czas pracy silnika, ilość paliwa w zbiorniku, godzina włączenia i wyłączenia oraz położenie maszyny uwidocznione na cyfrowej mapie.

Geo-fencing

Użytkownik może zaprogramować wirtualne „ogrodzenie” w oparciu o dane geolokacyjne, aby maszyna nie mogła opuścić wyznaczonego obszaru. Po ustawieniu „ogrodzenia” na mapie wokół ikony maszyny widoczny jest czerwony okrąg. Jeśli maszyna opuści poza granice wyznaczonego obszaru, włączany jest alarm, który jest przesyłany do systemu Hi-mate, z powiadomieniem użytkownika o godzinie i dacie zdarzenia.

Przeglądy okresowe

Użytkownik może monitorować historię serwisowania i przeglądów maszyny. Dostępne informacje obejmują okres między przeglądami, stosowny czas pracy i datę wymiany elementów w ramach przeglądu. Wykres informacji o przeglądach ułatwia śledzenie historii przeglądów.

Informacje o alarmach

Historia wszystkich awarii maszyny i stosownych alarmów jest przechowywana w systemie, posortowana według dat i opisu. Położenie maszyny można określać przy użyciu cyfrowe technologii mapowania. Użytkownicy mogą też wysyła wiadomości SMS lub e-mail do klientów lub dealerów. Wszystkie informacje o awariach i alarmach można pobrać do dalszej analizy.

ZARZĄDZANIE FLOTĄ: EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ

Monitorowanie floty

Właścicielom wielu pojazdów system monitorowania floty umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym maszyn, których położenie jest wyświetlane na cyfrowej mapie. Bieżący stan serwisowy i położenie maszyn jest reprezentowane kolorem i współrzędnymi geograficznymi. Jeśli ikona maszyny jest niebieska, maszyna działa normalnie. Jeśli ikona maszyny jest czerwona, maszyna zgłosiła alarm. Klikając ikony poszczególnych maszyn, użytkownik może wyświetlić więcej szczegółów dotyczących aktualnego stanu.

Godziny pracy (tryb)

W sekcji godzin pracy (Tryb), użytkownicy mogą wyświetlać następujące szczegółowe informacje na temat pracy:

 • Godziny pracy ogółem
 • Godziny pracy silnika
 • Rzeczywiste godziny pracy
 • Godziny jazdy maszyny
 • Godziny pracy na biegu jałowym
 • Godziny pracy dodatkowego narzędzia (kruszarka lub rozdrabniarka)
 • Rzeczywiste godziny w najczęściej używanym trybie pracy

Podsumowanie godzin pracy

Historia dziennych godzin pracy jest wyświetlana na kolorowym wykresie i posortowana według dat. Dla każdego dnia są wyświetlone godziny pracy silnika rejestrowane w 30-minutowych odstępach, czas pracy, rzeczywiste godziny pracy, godziny jazdy maszyny i informacje o poziomie paliwa.

Bezpośredni dostęp