Privacy Policy

Ostatnia aktualizacja: 01/08/2017

Dziękujemy za odwiedzenie witryny Hyundai.eu! Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposoby zbierania, wykorzystywania i udostępniania informacji. Uwaga: wszystkie kluczowe terminy nieopisane w niniejszej Polityce Prywatności zostały omówione w witrynie www.hyundai.eu. Wszelkie uwagi lub pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy przesyłać pod adres marketing@hyundai.eu.

 

1. Podstawowe zasady

W temacie informacji osobistych hołdujemy zasadzie jawności i ograniczamy ryzyko przypadku. Przed omówieniem szczegółów chcemy zatem przedstawić kilka podstawowych zasad, którymi się kierujemy w odniesieniu do prywatnych informacji. Po pierwsze nikomu nie sprzedajemy osobistych informacji. Handel informacjami nie należy do zakresu naszej działalności. Po drugie, zbieramy wyłącznie takie informacje osobiste, które umożliwiają nam prowadzenie lub poprawę funkcjonalności witryny sieciowej, z której korzystają użytkownicy. Po trzecie nie udostępniamy żadnych informacji osobistych bez zezwolenia użytkowników lub wykorzystujemy informacje wyłącznie do celów opisanych poniżej. Jesteśmy wdzięczni za odwiedzanie naszej witryny i za zaufanie, jakim obdarzają nas użytkownicy. To duża odpowiedzialność, którą traktujemy bardzo poważnie. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wyraz najwyższej troski, jaką przykładamy do ochrony praw i prywatności użytkowników.


2. Zbieranie informacji

Podczas korzystania z witryny internetowej zbieramy następujące informacje i wykorzystujemy je wyłącznie w następujących celach:

2.1. Ogólne

Witryna może poprosić użytkownika o przekazanie określonych informacji osobistych, takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu i adres. Użytkownik może również zostać poproszony o podanie danych umożliwiających dostęp do wybranych części witryny: nazwy użytkownika i hasła. W przypadku zapomnienia hasła użytkownik może wysłać polecenie zresetowania hasła.

Serwery sieciowe firmy Hyundai Construction Equipment automatycznie zbierają informacje związane ze sposobem przeglądania naszej witryny. Informacje na temat sposobu przeglądania witryny umożliwiają nam sporządzanie statystyk dotyczących odwiedzin, poznanie numerów protokołów internetowych (IP) użytkowników, czasu przeglądania poszczególnych elementów witryny oraz czynności wykonywanych na poszczególnych stronach witryny. Niektóre strony witryny mogą korzystać z plików cookie oraz plików graficznych w formacie GIF, aby monitorować i zapisywać informacje określone w Polityce Prywatności. Dzięki temu witryna jest w stanie rozpoznać użytkownika po powtórnym zalogowaniu z tego samego komputera i z użyciem tej samej przeglądarki.

Firma Hyundai może korzystać z narzędzia Google Analytics – sieciowej aplikacji firmy Google, Inc. („Google”), która umożliwia sporządzanie statystyk. Google Analytics korzysta z plików typu cookie, aby monitorować sposób przeglądania witryny internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki typu cookie na temat sposobu korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkownika) są przesyłane i zapisywane przez firmę Google na serwerach należących do firmy Google. Firma Google wykorzystuje informacje do tworzenia statystyk związanych z działalnością sieciową i użytkowaniem Internetu. Firma Google może również udostępniać informacje niezależnym podmiotom w ramach obowiązujących przepisów prawnych lub w ramach współdzielenia informacji między tymi podmiotami a firmą Google. Zbierane dane nie są przypisane do żadnego konkretnego użytkownika. Nie są tworzone profile poszczególnych użytkowników. Firma Google nie powiązuje adresów IP użytkowników z jakimikolwiek innymi danymi, które zbiera. Użytkownik może odrzucić korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w przeglądarce; należy jednak mieć świadomość, że spowoduje to ograniczenia związane z użytkowaniem witryny.

2.3. Zarządzanie plikami cookie 

2.3.1 Podgląd plików cookie 

Pliki typu cookie to pliki tekstowe. Ich treść można zatem przeglądać za pomocą większości edytorów tekstowych lub aplikacji do obsługi tekstu. Aby wyświetlić zawartość pliku cookie, wystarczy go kliknąć. Poniżej znajduje się lista łączy zawierających wskazówki dotyczące przeglądania plików cookie w różnych przeglądarkach. W przypadku korzystania z innej przeglądarki prosimy zapoznać się z instrukcją przeglądania plików cookie tej przeglądarki. W przypadku korzystania z telefonu prosimy zapoznać się z instrukcją urządzenia. 

Firefox 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

Chrome 
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic 

Internet Explorer 11 
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies 

2.3.2. Włączanie/wyłączanie lub usuwanie plików cookie 

Pliki cookie można ograniczyć lub zablokować z poziomu ustawień przeglądarki. Aby zablokować umieszczanie plików cookie na komputerze, można zmienić ustawienia tak, aby komputer wyświetlał prośbę o zezwolenie na zapis każdego pliku cookie.  

Ustawienia można dostosować w taki sposób, aby przeglądarka blokowała wszystkie pliki cookie lub wyłącznie pliki cookie niezależnych podmiotów. Można również usunąć wszystkie pliki cookie, które zostały zapisane na komputerze. Uwaga: ustawienia dotyczące obsługi plików cookie należy zmieniać niezależnie w każdej przeglądarce zainstalowanej na danym komputerze. 

Przypominamy, że zablokowanie plików cookie może spowodować ograniczoną funkcjonalność witryny internetowej. Niektóre funkcje witryny mogą nie być dostępne, a część stron może się nie wyświetlać. Ponadto należy zauważyć, że zablokowanie plików cookie wcale nie oznacza braku wyświetlania reklam. Oznacza tylko to, że treść reklam nie będzie dostosowywana do preferencji i zainteresowań użytkownika i że reklamy będą się częściej powtarzały. 

Każda przeglądarka oferuje inne opcje, które pozwalają dostosować ustawienia. W razie potrzeby należy użyć opcji "Pomoc" przeglądarki, aby dostosować optymalne ustawienia. 
Aby zablokować pliki cookie na telefonie komórkowym, prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia. 
Więcej informacji na temat plików cookie w Internecie: http://www.aboutcookies.org/ 

2.4. Piksele 

Znacznik pikselowy lub po prostu piksel to mała część kodu, którą można zaimplementować w kodzie strony internetowej lub wiadomości e-mail. Używamy pikseli do monitorowania sposobów interakcji użytkowników z naszymi stronami i e-mailami. Pozyskane informacje umożliwiają dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji użytkowników. Dzięki nim możemy wyświetlać strony o zawartości pasującej do gustów użytkowników. Przykładowo, jeżeli użytkownik odwiedzi witrynę Hyundai Construction Equipment i wyświetli strony związane z koparkami gąsienicowymi, piksel umożliwi nam wyświetlenie reklamy o treści powiązanej z koparkami przy kolejnych odwiedzinach witryny Construction zawierającej najnowsze informacje. 

2.5. Inne/niechciane pliki cookie 

Ze względu na mechanizmy działania sieci Internet i stron internetowych nie zawsze mamy świadomość zawartości plików cookie, które umieszczają niezależne podmioty za pośrednictwem naszej witryny. Dotyczy to w szczególności elementów implementowanych w kodzie naszej witryny: tekstów, dokumentów, zdjęć lub krótkich filmów zaimplementowanych przez niezależny podmiot, ale wyświetlanych za pośrednictwem naszej witryny. 
W przypadku natrafienia na pliki cookie tego typu prosimy o skontaktowanie się z nami. Można również skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim podmiotem zewnętrznym, aby uzyskać informacje na temat konkretnych plików cookie: sposobu działania, czasu działania oraz ochrony prywatności.

 

3. Dzieci

Witryna jest przeznaczona dla osób dorosłych. Hyundai Construction Equipment nie (a) gromadzi, nie wykorzystuje ani nie rozpowszechnia świadomie informacji pochodzących od dzieci poniżej 13. roku życia, (b) posiada wiedzy na temat gromadzenia, wykorzystywania lub rozpowszechniania osobistych informacji pochodzących od dzieci poniżej 13. roku życia oraz (c) posiada wiedzy o gromadzeniu informacji osobistych bezpośrednio od użytkowników innych stron internetowych lub serwisów sieciowych przeznaczonych dla dzieci poniżej 13. roku życia.

 

4. Wykorzystywanie zgromadzonych informacji

Możemy zestawiać informacje osobiste przesyłane firmie Hyundai Construction Equipment z innymi informacjami, które posiadamy. Dotyczy to również informacji pochodzących z innych źródeł (np. danych offline lub danych otrzymanych od niezależnych podmiotów). Hyundai Construction Equipment może wykorzystywać informacje w następujących celach (a) aby odpowiadać na określone potrzeby/zapytania użytkowników; (b) aby rozwiązywać problemy związane z działalnością witryny internetowej; (c) aby przekazywać informacje na temat produktów i usług Hyundai Construction Equipment dostosowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników; (d) aby przekazywać twórcom witryny anonimowe informacje, które umożliwiają wdrażanie nowych funkcji i produktów dla użytkowników i usprawniają korzystanie z witryny; (e) aby wyświetlać informacje na temat autoryzowanych placówek.

Możemy udostępniać informacje osobiste zaufanym podmiotom niezależnym takim jak dealerzy, producenci witryny internetowej oraz wewnętrzni administratorzy działu marketingu do celów opisanych powyżej.
Możemy również udostępniać informacje w ramach obowiązujących przepisów, aby wzmacniać i chronić naszą politykę oraz własność i bezpieczeństwo spółki Hyundai Construction Equipment. Informacje tego typu są udostępniane w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

Możemy udostępniać informacje przedstawicielom prawa, agencjom rządowym lub niezależnym podmiotom wskazanym przez prawo w przypadkach związanych z dochodzeniem lub nielegalną działalnością lub dowolną działalnością, która może narazić użytkownika, nas lub dowolnego użytkownika witryny na działanie niezgodne z prawem. W takich sytuacjach udostępnimy informacje, które mogą być przydatne dla toczącego się postępowania.

Możemy udostępniać informacje osobiste, prywatne wiadomości przesłane lub otrzymane od użytkownika, jak również wszelkie inne informacje, które mogą ułatwić postępowanie, przyczynić się do identyfikacji osób lub organizacji potencjalnie zaangażowanych z działalność niezgodną z prawem lub działalność, która może narazić naszą firmę na niezgodność z prawem. Ponadto możemy udostępniać informacje osobiste w sytuacjach, które kwalifikujemy jako sytuacje nadzwyczajne: są to sytuacje, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia lub stwarzają niebezpieczeństwo utraty mienia.

W przypadku łączenia działalności lub fuzji z innym podmiotem gospodarczym informacje osobiste mogą zostać przekazane temu podmiotowi.

 

5. Prawo wyboru

Komunikujemy się z użytkownikami, aby przekazywać informacje i przedstawiać produkty oraz usługi, którymi wykazywali zainteresowanie. Użytkownicy sami decydują o zakresie przekazywanych informacji. Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie bez konieczności rezygnacji z korzystania z witryny internetowej. Użytkownik może jednak napotkać pewne ograniczenia podczas korzystania z witryny. Zasady otrzymywania e-maili zawierających treści reklamowe można ustawić, korzystać z instrukcji zawartych w wiadomościach.

 

6. Bezpieczeństwo

Hyundai Construction Equipment korzysta ze sprawdzonych technologii, które zapewniają bezpieczeństwo informacji. Serwery, na których przechowywane są osobiste informacje, są zabezpieczone hasłami i zaporami typu firewall. Dostęp do serwerów ma określona grupa pracowników i niezależnych firm - wyłącznie w zakresie przedstawionym powyżej. Utrzymujemy systemy zabezpieczające, aby chronić integralność i prywatność serwerów, które przechowują informacje osobiste. Należy jednak mieć świadomość, że pomimo wdrożonych środków ochronnych pojęcie "pełnego bezpieczeństwa" w odniesieniu do sieci Internet nie istnieje.

 

7. Powiązania z niezależnymi podmiotami

Istnieją strony internetowe niezależnych firm, które użytkownik może chcieć powiązać z naszą witryną. Są to na przykład łącza do witryny Facebook, Twitter lub innych mediów społecznościowych powiązane z niniejszą witryną. Hyundai Construction Equipment nie sprawuje kontroli nad powiązanymi witrynami. Każda witryna ma własną politykę prywatności i własne zasady gromadzenia informacji, na które firma Hyundai Construction Equipment nie ma żadnego wpływu. Witryny społecznościowe mogą monitorować działalność użytkownika na stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Hyundai Construction Equipment nie sprawuje kontroli nad powiązanymi witrynami; każda witryna ma własną politykę prywatności i własne zasady gromadzenia informacji. Powiązane strony internetowe to wyłącznie ułatwienie dla użytkownika, który musi mieć świadomość korzystania z nich na własne ryzyko.