• Home
  • > Juridische kennisgevingen

Juridische kennisgevingen

DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

CONTACTGEGEVENS:

Hyundai Heavy Industries Europe.
Vossendaal 11
2440 Geel
België
Telefoon: +32-14562200
Fax: +32-14563405
E-mail: info@hyundai.eu
RPR: Turnhout
Btw: BE 0454 495 082

Als u de website opent en gebruikt, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website, inclusief handelsmerken, logo's, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, foto's, enz. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is algemeen van aard. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en mag dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor de gebruiker.

Hyundai Heavy Industries stelt alles in het werk om te garanderen dat de informatie die ter beschikking wordt gesteld, compleet, correct, accuraat en actueel is. Ondanks deze inspanningen zijn onnauwkeurigheden echter mogelijk bij het verstrekken van informatie. Indien de verstrekte informatie onnauwkeurigheden bevat of indien specifieke informatie niet beschikbaar is op of via de website, zal Hyundai Heavy Industries alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost.

Hyundai Heavy Industries kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website.  De gebruiker dient contact op te nemen met de marketingafdeling van Hyundai Heavy Industries Europe indien hij/zij onnauwkeurigheden heeft opgemerkt in de informatie die door de website wordt verstrekt.

De inhoud van de website (inclusief links) kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of uitgebreid zonder enige aankondiging of voorafgaande kennisgeving. Hyundai Heavy Industries biedt geen garanties voor de vlotte werking van de website en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor elk soort schade, direct of indirect, die kan optreden door de toegang tot of het gebruik van de website.

Hyundai Heavy Industries kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, specifiek of anderszins, ten aanzien van enige persoon voor enige schade die is toe te schrijven aan het gebruik van deze website of enige andere website, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, inclusief, maar niet beperkt tot, enig verlies, werkonderbreking, schade aan de programma's van de gebruiker of andere gegevens op het computersysteem, hardware, software of anderszins.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of indirect naar deze websites of pagina's verwijzen. De plaatsing van links op deze websites of pagina's houdt geenszins de impliciete goedkeuring van de inhoud ervan in. Hyundai Heavy Industries verklaart uitdrukkelijk dat het geen bevoegdheid heeft over de inhoud of over andere eigenschappen van deze websites en geenszins verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud of eigenschappen van deze websites of voor elk ander type schade als gevolg van het gebruik ervan.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Op deze website is de Belgische wetgeving van toepassing. Alleen de rechtbanken van het district Antwerpen zijn bevoegd om eventuele geschillen te beslechten.

PRIVACYBELEID

Voor Hyundai Heavy Industries is uw privacy erg belangrijk. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat de gebruiker om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, is het mogelijk dat de gebruiker persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om een betere service te garanderen. (bijv. voor onze klantendatabase, om gebruikers op de hoogte te houden van onze activiteiten, enz.) De gebruiker kan, gratis en op verzoek, het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor directe marketing steeds voorkomen. Hiertoe dient de gebruiker contact op te nemen met Hyundai Heavy Industries Europa via de post of via e-mail. Uw persoonlijke gegevens worden nooit overgedragen aan enige derden (indien dat wel zou gebeuren, wordt u op de hoogte gebracht).

In overeenstemming met de wet op de verwerking van persoonlijke gegevens van 8 december 1992 heeft de gebruiker het recht om zijn/haar persoonlijke gegevens te bekijken en eventueel te corrigeren. Met een identiteitsbewijs (kopie van de identiteitskaart van de gebruiker) kunt u via een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan Hyundai Heavy Industries Europe, gratis een schriftelijk afschrift van de persoonlijke gegevens van de gebruiker verkrijgen. Indien nodig kunt u ook vragen dat onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens worden aangepast.

Hyundai Heavy Industries kan niet-persoonlijke, anonieme of verzamelde gegevens verzamelen, zoals het type browser, IP-adres of besturingssysteem dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website die u van en naar onze website heeft gebracht, zodat we onze website zo doeltreffend mogelijk kunnen maken voor alle gebruikers.

GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harddisk van uw computer worden geplaatst. Dat wordt alleen gedaan om te garanderen dat onze website is afgestemd op de behoeften van gebruikers die terugkeren naar onze website. Deze kleine bestanden, cookies genaamd, worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites te achterhalen. Via uw internetbrowser kunt u deze cookies uitschakelen, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie is geïnstalleerd of de cookies verwijderen van uw harddisk. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.